Відділ освіти Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області

Відділ освіти

 


Відділ освіти, молоді та спорту

Сокирянської районної державної адміністрації

60200, м. Сокиряни, вул. Покровська, 27 телефон 2 – 25 – 09, факс (03739) 2 – 26 – 66, 38462940@mail.gov.ua 

Освіта Сокирянського району сьогодні - це стабільна система з позитивним   розвитком, усі ланки якої    (дошкільна, загальноосвітня, позашкільна) є  невід'ємним  складовим ціліс­ного механізму неперервної освіти.

Утвердити в кожній людині доброту, сер­дечність, чуйність, готовність прийти на допомогу іншо­му, чутливість до всього живого і красивого - елементарна істина шкільного виховання, з неї починається школа. Саме істиною послуговуються всі навчальні закла­ди Сокирянського району, колективи яких до­кладають чималих зусиль, щоб учні отриму­вали глибокі й ґрунтовні знання, набували міцних та стійких умінь і навичок, почували­ся у школах, як у батьківській хаті, - зручно та затишно.        

Для реалізації прав громадян на здобуття безоплатної і доступної освіти в районі функціонують 19 освітніх закладів та поза­шкільний навчальний заклад - районний центр творчості дітей та юнацтва, ДЮСШ с.Романківці. Це комплекс­ний позашкільний заклад, який організовує роботу з дітьми та юнацтвом і включає творчі об'єднання за інтересами: гуртки, клу­би, секції тощо.

Відділом освіти, молоді та спорту Сокирянської РДА реалізуються заходи щодо реформування дошкільної, загальної середньої, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти. 

Заходи щодо реформування освіти

Дошкільна освіта:

 • створення належних умов для організації навчання дітей 5-річного віку; 
 • реконструкція приміщень під ДНЗ та будівництво нових закладів дошкільної освіти; 
 • збільшення показника охоплення дітей закладами дошкільної освіти до 87,5%, всіма формами дошкільної освіти  - до 91,5%; 
 • удосконалення кадрової політики щодо якісного складу педагогічних працівників;
 • створення інклюзивних груп у ДНЗ для дітей з особливими освітніми потребами.

Загальна середня освіта:

 •  проведення на належному рівні роботи з підготовки закладів освіти до нового 2018/2019 навчального року;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти району;
 • забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів через реалізацію права дитини на медичне обслуговування та харчування;
 • здійснення комплексної інформатизації освіти району, використання новітніх інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, системи тестового оцінювання знань, автоматизації управління;
 • модернізація освітніх округів;
 • упровадження ефективних моделей виховної роботи, забезпечення участі громадян та врахування громадської думки під час формування й реалізації державної політики з питань освіти, науки і виховання;
 • посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
 • забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та обдарованої молоді;
 • покращення умов безперешкодного доступу до навчальних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти;
 • забезпечення якісного оздоровлення дітей шкільного віку, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • збереження мережі позашкільних навчальних закладів, розширення мережі гуртків;
 • удосконалення кадрової роботи;

Моніторинг системи освіти:

 • розробка інструментарію щодо проведення освітнього моніторингу за різними напрямами;
 • оцінювання стану харчування, охорони дитинства і праці, техніки безпеки в навчальних закладах району;
 • проведення соціологічних досліджень з актуальних питань освітньої галузі;
 • моніторинг якості знань через призму зовнішнього незалежного оцінювання;
 • проведення аудиту підвідомчих закладів освіти з питань фінансово-господарської діяльності;
 • моніторинг освітньої аналітики.